Kërkim adresash

Ne mund të kërkojmë dhe listojmë adresa të kompanive apo institucioneve në Gjermani për të cilat ju interesoheni, duke shfrytëzuar baza të dhënash të brendshme ose të jashtme dhe t´i vëmë në dispozicionin tuaj.

Për më shumë detaje rreth përmbajtjes së këtyre adresave dhe çmimeve ju lutemi të na kontaktoni.

Ndërsa këto lidhje mund t´i shfrytëzoni pa pagesë.

Marjeta Kodra Xhabrahimi
Business Consultant
E-Mail