Stephanie SIEG-FARKA
Presidente e DIHA-s

Tirana Business Park sh.p.k.
Drejtoreshë e Përgjithshme

Fation DERVISHI
Zëvendëspresident

GALA - German Albanian Logistics Agency sh.p.k.
Drejtor Ekzekutiv

Philipp KORONOWSKI
Përgjegjës i Thesarit

Vega Solar sh.p.k.
Drejtor Ekzekutiv

Bianca DURO

Austrian Institute of Excellence sh.p.k.
Drejtore Ekzekutive

Jola GJUZI

Kalo & Associates sh.p.k.
Partner

Etleva LARO

EFA Solution sh.p.k.
Drejtore Ekzekutive

Michael SCHMIDT

Futura-Dent sh.p.k.
Drejtor Ekzekutiv

Artan POJANI

DAW, Shoqata Ekonomike Gjermano-Shqiptare
President

Antje WANDELT

E deleguar e ekonomisë gjermane për Shqipërinë, Kosovën dhe Maqedoninë e Veriut