Stephanie SIEG-FARKA
Presidente e DIHA-s

Tirana Business Park
Drejtoreshë e Përgjithshme

Ulrike BEGA
Zëvendëspresidente

Symbiotica - Zyrë Arkitekture dhe Urban Design 
Drejtuese / Pronare

Fation DERVISHI
Përgjegjës i Thesarit

GALA - German Albanian Logistics Agency sh.p.k.
Drejtor Ekzekutiv

Bianca DURO

Austrian Institute of Excellence sh.p.k.
Drejtore Ekzekutive

Etleva LARO

EFA Solution sh.p.k.
Drejtore Ekzekutive

Holta ORGOCKA

S-Systems sh.a.
Drejtore Ekzekutive

Michael SCHMIDT

Futura-Dent sh.p.k.
Drejtor Ekzekutiv

Artan POJANI

DAW, Shoqata Ekonomike Gjermano-Shqiptare
President