Intensifikimi i marrëdhënieve ekonomike gjermano-shqiptare

Shoqata Gjermane e Tregtisë dhe Industrisë në Shqipëri është themeluar falë inisiativës të disa sipërmarrjeve në vend, dhe Ambasadës Gjermane në vitin 2009.

Me rreth 90 sipërmarrje anëtare, ajo njihet si Shoqata Ekonomike dypalëshe më e rëndësishme në Shqipëri, si dhe institucioni për nxitjen e marrëdhënieve ekonomike gjermano-shqiptare.

Në të njëjtën kohë DIHA, njihet si platforma e takimeve individuale, shkëmbimeve të ideve dhe eksperiencave ndërmjet anëtarëve.

Shfrytëzoni përparësitë e rrjetit tonë. Bëhuni dhe ju anëtare. Na kontaktoni tani!

Lista rajonale e anëtarëve

Në dëshirojmë të lehtësojmë anëtarët tanë në kërkimin për partnerë të mundshëm biznesi!

Si anëtarë të Shoqatës Ekonomike të DIHA-s ju mund të përfitoni nga rrjeti i kontakteve me sipërmarrje nga Gjermania, si dhe Shqipëri, Serbi, Montenegro dhe Maqedoni, të cilat së bashku formojnë një rrjet atraktiv në Ballkanin Perëndimor.

Ne kemi krijuar për ju një listë rajonale online anëtarësh, e cila ju lehtëson në kërkimet për partnerë të mundshëm të biznesit.

Këtu ju mund të kërkoni sipërmarrje, të cilat janë anëtarë të Shoqatave Ekonomike në Shqipëri (DIHA), Maqedoni (DMWV) ose Serbi  (DWB)

Lista e anëtarëve