Panairet

Panairet gjermane janë të njohura në të gjithë botën, sepse tërheqin një numër të madh vizitorësh dhe ekspozuesish nga e gjithë bota.

Panairet e specializuara janë instrumente marketingu të rëndësishme për tregtinë ndërkombëtare, një vend ku lidhen e forcohen kontaktet dhe shkëmbehen intensivisht përvoja.

Këtu do të njiheni me tregun botëror dhe njëkohësisht me stadin më të fundit të teknologjive dhe arritjeve.

Panaire të shumta, ekspertizë dhe përvoja të gjata në tregti premtojnë suksesin e dëshiruar.

DIHA - Shoqata Gjermane e Industrisë dhe Tregtisë në Shqipëri ju ofron konsulencë dhe mbështetje në përgatitjen e vizitës tuaj në panair.

Ne ofrojmë:

  • Informacione dhe broshura mbi panairet
  • Konsulencë dhe mbështetje për ekspozuesit dhe vizitorët
  • Ndërmjetësim për blerjen e biletave të hyrjes në panaire
  • Mbështetje në organizimin e aktiviteteve në kuadër të panairit

Panairet në Shqipëri

Homepage
Autostrada Km 8
1032 Tirana, Albanien
E-Mail 

 

Homepage
Rr. Jan Kukuzel, Pal.3, Store 1 (1st. floor)
Tirana – Albania
E-Mail

Homepage
Rruga Abdi Toptani,
Torre Drin Nr.24
Tirana - Albania
E-Mail

Homepage
Event Market shpk
Rr. Barrikadave,
Qend. Treg. 17 Nentori,
Tiranë – Shqiperi
E-Mail

Homepage

St. Tish Daija, Kompleksi Kika 2, Nd 32 H26 (6),

Tiranë, Shqipëri

E-Mail

Homepage
Rr. Donika Kastrioti 
Nd.14, Kt. 10, Suite 28
Tirana 1001 - Albania
E-Mail

Homepage
Construction
Klimathermika
Environtec