Aktivitetet e Shoqatës Gjermane të Industrisë dhe Tregtisë në Shqipëri (DIHA)

DIHA organizon rregullisht për anëtarët e saj një sërë aktivitetesh. Qëllimi i tyre është  t’ju mundësojë anëtarëve tanë takimet dhe shkëmbimet e ndërsjellta, si dhe prezantimin në kuadër të seminareve informative të temave të reja dhe zgjidhjes së problemeve.

Aktivitetet e ardhshme

Networking

Aktivitete sipas tematikave

Konferenca Ekonomike

Vizita në sipërmarrje

Asambleja e anëtarëve

Oktoberfest