Shqipëria si vend potencial investimi dhe zhvillimi i sektorit të Ujësjellës Kanalizimeve

Këtu mund të shkarkoni prezantimin "Shqipëria si vend potencial investimi dhe zhvillimi i sektorit të Ujësjellës Kanalizimeve" në gjuhën gjermane.

Prill 2021, DIHA  

Turizmi në Shqipëri

Këtu mund të gjeni broshurën "Tourism Doing Business - Investing in Albania" (2024) - publikuar nga UN Tourism në gjuhën angleze.

 

Balkan Barometer 2023: Public Opinion

Këtu mund të gjeni raportin "Balkan Baromter 2023: Public Opinion" për vendet SEE në gjuhën angleze.  

Moody's 2023

Këtu mund të shkarkoni raportin "Republic of  Albania ‘B1’ Ratings Affirmed;Outlook Stable" për Shqipërinë në gjuhën angleze.  

GTAI - Të dhëna ekonomike mbi Shqipërinë

GTAI – Germany Trade & Investment

Instituti GTAI (Germany Trade und Invest) publikon dy here në vit në nëntor dhe në maj të dhëna dhe fakte për Shqipërinë dhe tregtinë gjermano-shqiptare në formë kompakte. 

Më poshtë mund të gjeni (në gjuhën gjermane/angleze): 

World Bank Reports

ALBANIA - World Bank Group Partnership

Programm Snapshot, April 2020

 

Doing Business Report & Paying Taxes 2020

Banka Botërore me njësinë e saj Doing Business ka publikuar dy botime interesante:

  1. Doing Business 2020 - Comparing Business Relations in 190 Economies, krahason 190 vende në lidhje me reformat e tyre ligjore në fushën e biznesit.
  2. Paying Taxes 2020 edicioni i 13-të është një studim i shkëlqyer i Bankës Botërore në bashkëpunim me PWC (PricewaterhouseCoopers) mbi regjimin e taksave në 190 ekonomi. Përveç kësaj, raporti ofron një bazë të dhënash të pakrahasueshme në rrang global.

Raportet e Organizatës Botërore të Tregtisë

Raporti i Organizatës Botërore të Tregtisë është një publikim i përvitshëm që ka për qëllim të thellojë njohuritë në lidhje me trendet në tregti, çështjet e politikave tregtare dhe sistemin shumëpalësh të tregtisë. 

World Trade Report 2023