Buletini i DIHA-s

Buletini informativ i DIHA-s i cili publikohet dy herë në vit, ju informon në mënyrë të përmbledhur mbi:

  • Takimet, organizimet dhe aktivitet e DIHA-s
  • Aktivitet e anëtarëve të DIHA-s
  • Zhvillimet aktuale në Shqipëri
  • Lajme mbi zhvillimet ekonomike dhe politike
  • Marrëdhëniet ekonomike Gjermani-Shqipëri

Abonohuni në Buletinin tonë