Seminari i 10-të i Nismës së Blerjeve në Ballkanin Perëndimor

Më datë 22 Shkurt 2024 në orën 10:00, do të zhvillohet online seminari i 10-të i Nismës së Blerjeve në Ballkanin Perëndimor nëpërmjet platformës Microsoft Teams.

Ky seminar jep mundësinë për tu lidhur virtualisht me ekspertë të industrisë, për të eksploruar mundësitë e biznesit dhe per tu përditësuar mbi zhvillimet e zinxhirit të furnizimit.

Folësit kryesorë:

- Milan Krstić (AHK Serbi)

- Ana Vlahek (AHK Kroaci)

- Nerma Salihović (AHK BiH)

- Christian Schiff (AHK Slloveni)

- Ramadan Abdullai (AHK Maqedonia e Veriut)

- Lisa Immensack (BME)

Bashkëngjitur gjeni axhendën dhe informacione të tjera. Seminari do të mbahet në gjuhën angleze.

Për të marrë pjesë, klikoni në linkun.