CEFTA AP6 – Support në Integrimin Rajonal

Në vijim do të gjeni një material informues mbi Marrëveshjen e Tregtisë së Lirë të Europës Qëndrore (‘CEFTA’) - Protokolli 6 Shtesë. Sipas AP6, bizneset do të përfitojnë nga qasja e garantuar në treg dhe trajtimi kombëtar në Palët e tjera të CEFTA-s, që përfaqëson një hap thelbësor drejt bashkëpunimit rajonal. Ky është një informacion i përmbledhur lidhur me marrëveshjen CEFTA dhe përfitimet e sektorit privat kryesisht në fushën e shërbimeve. Për informacione më të detajuara klikoni këtu.