Anketimi mbi Klimën e Biznesit 2022 – Prezantimi i rezultateve

DIHA prezantoi me datë 15 qershor 2022 rezultatet e anketimit vjetor mbi klimën e biznesit dhe investimeve në Shqipëri. 

Më poshtë mund të gjeni:

Prezantimin e rezultateve

Njoftimin për shtyp