Shqipëri, marrëveshje me Bechtel për fazën e parë të HEC -it të Skavicës

Javën e shkuar Ministria e Energjetikes dhe e Infrastruktures dhe kompania amerikane Bechtel nënshkruan kontratën për fazën e parë të ndërtimit të hidrocentralit të Skavicës.

Ministrja shqiptare e Energjisë Belinda Balluku e vlerëson nënshkrimin e kontratës si një moment shumë të rëndësishëm për realizimin e këtij projekti madhor për sistemin energjetik shqiptar. Hidrocentrali i Skavicës jo vetëm që do të rrisë prodhimin lokal të energjisë elektrike me 20 %, por gjithashtu do të veprojë si rregullator për hidrocentralet e tjerë në kaskadën e Drinit, duke optimizuar dhe rritur kapacitetet e tyre prodhuese. Në këtë mënyrë, përmbytjet në zonën e Nën Shkodrës gjatë sezonit të shirave duhet të minimizohen ndjeshëm.

Kontrata përcakton që projekti i detajuar, studimi gjeoteknik dhe rrugët paraprake të ndërtimit do të përcaktohen dhe vlerësimi i ndikimit social dhe mjedisor do të kryhet për një periudhë prej 18 muajsh.

Burimi: ZeriAmerikes