Tiranë, 11.04.2023

Dhoma Amerikane e Tregtisë në Shqipëri (AmCham), Dhoma Gjermane e Tregtisë (DIHA), Dhoma Italiane e Tregtisë, Confindustria…

Read more

Delegacioni i Ekonomisë Gjermane në Maqedoninë e Veriut, Shoqata Gjermane e Industrisë dhe Tregtisë në Shqipëri (DIHA) dhe Oda Ekonomike Gjermano –…

Read more

Paga minimale në vend do të rritet nga 1 prilli. Nga 34 mijë lekë do të shkojë në 40 mijë lekë. Rritja e miratuar në Këshillin e Ministarve është 6…

Read more

Në kuadër të një projekti të financuar nga Ministria Federale e Ekonomisë dhe Mbrojtes së Klimës në Gjermani, DIHA (Shoqata Gjermane e Industrisë dhe…

Read more

Një detyrë kryesore e DIHA-s konsiston në organizimin e aktiviteteve dhe takimeve për dialog mes biznesit dhe politikës dhe për këmbimin e…

Read more

Në kuadër të një projekti të financuar nga Ministria Federale e Ekonomisë në Gjermani, DIHA në bashkëpunim me Dhomën Gjermane të Tregtisë në Serbi,…

Read more