DIHA ishte pjesë e Sesionit të 16-të të Forumit Rajonal për Evropën Juglindore "Mundësitë e biznesit për industrinë gjermane të ujit në Shqipëri"

"Në sesionin e 16-të të Forumit Rajonal për Evropë Juglindore, zhvilluar më 20 Prill 2021, u zbulua për anëtarët e GWP (German Water Partnership) potenciali i të bërit biznes në Shqipëri. Marjeta Xhabrahimi (Kodra) nga Shoqata Gjermane e Industrisë dhe Tregtisë në Shqipëri (DIHA) dha informacionet e para mbi zhvillimin e sektorit të ujit. Dr. Jürgen Wummel (Sachsenwasser GmbH) prezantoi më në detaj profilin e Shqipërisë dhe përfaqësuesit e KfW Uwe Arras dhe Dirk Vallerien dhanë një përmbledhje të financimit aktual të projekteve në rajonin e Shqipërisë dhe Kosovës. Shqipëria gjithnjë e më shumë po ofron stimuj rajonalë për zhvillim dhe bashkëpunim, veçanërisht në fushën e modernizimit të impianteve të trajtimit të ujërave të zeza dhe trajtimit të ujit të pijshëm. Sidoqoftë, pengesat strukturore dhe burokratike nuk duhet të injorohen ".

Mund të gjeni më shumë rreth këtij aktiviteti në artikullin e publikuar nga German Water Partnership këtu.

Prezantimi i DIHA-s me temën "Shqipëria si vendndodhje biznesi dhe zhvillimi i sektorit të ujit"është publikuar në faqen tonë të internetit.